Фирма ИНДУСТРИАЛЕН ЛИЗИНГ

Свържи се с фирма ИНДУСТРИАЛЕН ЛИЗИНГ

Инвестиции и отдаване под наем, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякакъв друг вид дейност освен забранената от закона.