Фирма Ивет стайл

Свържи се с фирма Ивет стайл

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО;ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО;КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ОН-ЛАЙН ТЪРГОВИЯ; СУХОПЪТЕН МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. София, ул. “Дряновски манастир” 16