Фирма КАМИ СТРОЙ

Свържи се с фирма КАМИ СТРОЙ

Строителство на жилищни и нежилищни сгради и обекти и строително-ремонтна дейност; озеленяване, дърводобив и търговия с обли и фасонирани дървени материали; лесокултурна дейност; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми; ресторантьорство и хотелиерство; внос, износ, реекспорт; производствена и търговска дейност във всички области, спедиторска, транспортна и сервизна дейност в страната и чужбина; както и всяка друга стопанска или търговска дейност, незабранена със закон.