Фирма Крачунова Консалтинг Интернешанъл

Свържи се с фирма Крачунова Консалтинг Интернешанъл

юридически и счетоводни консултации, изготвяне на документи за Агенция по
вписванията, Търговски регистър, услуги свързани с интелектуална собственост,
консултации и изготвяне на документи при продажба и покупка на недвижими
имоти, услуги свързани с подаване на документи в Агенция по геодезия,
картография и кадастър; онлайн търговия, вътрешнотърговска и
външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и
агенство на български и чуждестранни лица, рекламна дейност, маркетингова
дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всички други,
разрешени от закона, търговски дейности.

гр. София, ул. ул. Иван Денкоглу 38

Телефон: 0895677744