Фирма КРАСИМИР ТАНОВ

Свържи се с фирма КРАСИМИР ТАНОВ

покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, комисионна, спедиционна и превозна дейност, отдаване на автомобили под наем, пътна помощ в страната и в чужбина, авторемонтни, сервизни, таксиметрови и транспортни услуги на всякакви пътно-превозни средства в страната и чужбина, информационни, туристически и други услуги, фризьоро-бръснарски, козметични или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, вътрешно и външно търговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Ямбол, ул. Атанас Кратунов 145