Фирма КСГ 71 ТРАНС

Свържи се с фирма КСГ 71 ТРАНС

Транспортна дейност (международен товарен транспорт и превоз на пътници); Спедиторска дейност; Логистична дейност в областта на транспорта на пътници и товари; Вътрешен и международен транспорт /след лиценз/, лизинг и всяка друга дейност; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Всякаква друга дейност и услуги, незабранени от закона, за която не се изисква специално разрешение, или осъществяване на такава дейност след снабдяване с необходимото разрешително, или лиценз.

Телефон: 0889797180