Фирма Фрешко-21

Свържи се с фирма Фрешко-21

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, външно и вътрешнотърговска дейност в страната и чужбина, посредническа дейност, търговско представителство и посредничество между български и чуждестранни фирми, както и други дейности, незабранени от закона, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз

с. Бистрица, ул. ул. Ягода 9