Фирма ЛИТАБЕЛА

Свържи се с фирма ЛИТАБЕЛА

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външнотърговска дейност; отдаване под наем на имущество; посредничество, агентство и маркетинг; графичен дизайн; търговско представителство и посредничество; извършване на всякакъв вид услуги в областта на търговията, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.