Фирма Янко и Зинка

Свържи се с фирма Янко и Зинка

Търговия на едро и дребно с безалкохолни и алкохолни напитки, кафе, чай, закуски, сладкарски изделия, цигари, хранителни и промишлени стоки, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция, както и всяка друга незабранена от закона дейност, като в случай на разрешителен или лицензионен режим – след получаване на необходимото разрешение, респективно лиценз

с. Тулово, ул. Искра 8