Фирма ЕТСЕТЕРА 21

Свържи се с фирма ЕТСЕТЕРА 21

Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство;търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки;хотелиерски,туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингова дейност и всяка друга дейност, разрешена от Закона, като при необходимост, за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензни и разрешения.

с. Попово, ул. ВАСИЛ КОЛАРОВ 14