Фирма Любо Лукс Ауто

Свържи се с фирма Любо Лукс Ауто

Внос, износ и продажба на автомобили (леки, тежкотоварни и техника) – нови и втора употреба; отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар; сервизно-ремонтна дейност, техническо обслужване и поддържане на превозни средства; автомивка; продажба на части и консумативи за автомобили; петролни продукти и техните производни; спедиторска, транспортна и таксиметрова дейност по превоз на хора и товари в страната и чужбина; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид; онлайн търговия; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова и лизингова дейност; ресторантьорство, кетъринг, хотелиерство; сделки с недвижими имоти; сделки с интелектуална собственост; строителна, ремонтна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.