Фирма М Гео

Свържи се с фирма М Гео

геодезически услуги, кадастър, вертикално планиране, проектантски и консултантски услуги, оценки на недвижими имоти и земеделски земи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имот с цел продажба, търговско представителство, посредничество; консултантска, агентска и рекламна дейност и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство, като тези, за които е необходимо издаване на лиценз или разрешение, ще бъдат осъществявани след получаването му.