Фирма МД Индъстрис

Свържи се с фирма МД Индъстрис

търговска дейност у нас и в чужбина, внос, износ, транспорт, комисионна, посредническа, информационна, рекламна дейност, консултация и услуги във всички области, складова дейност, маркетинг, проучвания, импорт, експорт, реекспорт, както и всички останали сделки и услуги, които не са забранени от закона

гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурков 135