Фирма Митко Транс 77

Свържи се с фирма Митко Транс 77

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; ресторантьорство; комисионни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; превоз на стоки, хора и товари в страната и чужбина със собствен или нает транспорт; куриерски услуги; логистични услуги и складова дейност; посреднически и консултански дейности и услуги. Търговска и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими, дори и да не е изброена по-горе.

с. Пиперков чифлик, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 31