Фирма МОЛОВ

Свържи се с фирма МОЛОВ

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НАПИТКИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НАПИТКИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ , РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; БУКМЕЙКЪРСКА ДЕЙНОСТ И ХАЗАРТНИ ИГРИ; ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ, РЕНТАКАР, ИМПРЕСАРСКА, КОМПЮТЪРНА ДЕЙНОСТ,ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ИЗВЪН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, HOУ-XAУ, ИHФOPMAЦИOHHA И ПPOГPAMHA ДEЙHOCT, ТЪРГОВИЯ ПО КАТАЛОГ, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СОФТУЕР И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ.