Фирма Евърнот

Свържи се с фирма Евърнот

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ НА СТОКИ И ТОВАРИ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ НА ПЪТЕН, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН, ВЪЗДУШЕН, РЕЧЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС-ИЗНОС НА СТОКИ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ.

с. Ваклиново, ул. Възрожденска 18