Фирма Маями – Кодас 21

Свържи се с фирма Маями – Кодас 21

Разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене; търговско представителство и посредничество; складови сделки; хотелиерство и ресторантьорство; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; превозни сделки в страната и чужбина импортно-експортни сделки, както и всички други сделки и услуги незабранени от закона.