Фирма Ти Джейс Корнър

Свържи се с фирма Ти Джейс Корнър

ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външно търговска дейност на едро и дребно, туристическа дейност, строителство, посредничество при продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, която по предмет или обем налага извършването й по търговски начин.