Фирма Стоун ЕУ ЕООД и Ко

Свържи се с фирма Стоун ЕУ ЕООД и Ко

Търговско представителство, продажби и посредничество на бизнеса, поръчки, адреси, управленско консултиране, маркетинг и продажби в строителството и недвижими имоти, онлайн маркетинг, консултиране в строителството и недвижими имоти, франчайз разработване и посредничество, онлайн консултиране относно подови настилки по продажби и посредничество, предоставяне на услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки от всякакъв вид, онлайн търговия, търговия с недвижими имоти, отдаване по наем на недвижими имоти, търговия със софтуер, дистрибуция, посреднически услуги на агенция за недвижими имоти, индустриални услуги, занаятчийска дейност от всякакъв вид, туристически, рекламни, и информационни или други услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, внос и износ; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство; хотелиерски; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, която не е изрично забранена от закон, указ или друг нормативен акт.