Фирма НАЙЛИСИМА

Свържи се с фирма НАЙЛИСИМА

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и всяка друга незабранена от закона дейност, а за тези, за които се изисква разрешителен режим – след съответното разрешение.

гр. Димитровград, ул. Лиляна Димитрова 2