Фирма АТОНИ

Свържи се с фирма АТОНИ

Транспортни услуги – превоз на пътници и товари, международен транспорт; вътрешно и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; комисионни сделки; посредническа дейност при покупко продажба; отдаване под наем на недвижими имоти; лизинг, както и всяка друга дейност или услуга незабранени от закона.

гр. Перник, ул. Александър Стоянов 36