Фирма Автоцентър Самоков

Свържи се с фирма Автоцентър Самоков

Сервизна дейност на автомобили; сервиз на гуми; търговия с автомобили, резервни части и масла за тях; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки; рент-а-кар; вътрешна и външна търговия; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; туристическа дейност и хотелиерство, организиране на събития; транспортна, спедиторска, лизингова, комисионерска и консултантска дейност, както и всички други дейности незабранени от закона, като за извършването на дейностите, за които законодателството изисква разрешение или лиценз, ще се извършват след получаване на надлежно разрешение.