Фирма НЕДЕЛА

Свържи се с фирма НЕДЕЛА

Търговия на едро и дребно с промишлени стоки, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки собствено производство; търговско посредничество и представителство; производство и търговия със селскостопански култури собствено производство, включително и преработени такива, както и всички други дейности, които по предмет и обем изискват делата да се водят по търговски начин след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които е необходим.

с. Руец, ул. ДИМО ШАТЪРОВ 3