Фирма НИКО МИХАЛЕВ

Свържи се с фирма НИКО МИХАЛЕВ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба стоки от собствено производство, сделки по търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, туристически, информационни, импресарски сделки, сделки с програмни продукти, комисионни сделки, сделки с интелектуална собственост, транспортни, превозни и спедиционни сделки на стоки и товари в страната и чужбина,таксиметрови пътнически и товарни превози в страната и чужбина, сделки по предоставяне на финансово-счетоводни услуги, оказионна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба, лизинг и всички други услуги и дейности незабранени от закона.