Фирма НН-ДЕВИН

Свържи се с фирма НН-ДЕВИН

строителство, ремонт, поддръжка и експлоатация на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос; износ; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешна и външна търговия; инженерингова дейност; лизингова дейност; производство и реализация на материали и стоки за промишлеността, бита, селското стопанство, както и техните производни; проучвателна дейност; проектантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; консултантска дейност, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

гр. София, ул. Академик Стефан Младенов 56Б