Фирма ОМНИ СЪЛЮШЪН

Свържи се с фирма ОМНИ СЪЛЮШЪН

Консултански услуги в страната и чужбина; Производствена и търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина с всички незабранени от закона стоки; Комисионерска дейност в страната и чужбина; Маркетинг и реклама в страната и в чужбина; Транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина; Посредническа дейност, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; Външноикономическа дейност – експорт и импорт; Осъществяване на всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона.