Фирма ПАКОГАН

Свържи се с фирма ПАКОГАН

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид,търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; сделки с недвижими имоти, както и извършването на всички други сделки,които не са забранени от закона.

гр. София, ул. РАДИ РАДЕВ 18

Телефон: +359878191532