Фирма ПАТРОН КОНСУЛТ

Свържи се с фирма ПАТРОН КОНСУЛТ

покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, търговия с модни и луксозни стоки, козметика и битова химия, безалкохолни напитки, кафе, цигари и други акцизни стоки, производство и търговия на хранителни стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство,счетоводни, консултантски услуги, маркетинг, реклама и проучване на общественото мнение,проектиране, внедряване и поддръжка на хардуер и софтуер, агентство и посредничество, издателска дейност, повишаване на квалификация и преквалификация, вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност за превоз на пътници и товари, автомонтьорство и автосервиз, пътна помощ, туристическа и туроператорска дейност, всички видове услуги за населението, отдаване на автомобили под наем,вътрешна и външна търговия, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем и търговия с движимо и недвижимо имущество; рекламна дейност; преводи, машинописни, копирни и битови услуги; производство, преработка, продажба, изкупуване, включително бутик, оказион, антиквариат; ресторантьорство, хотелиерство и обществено хранене; туристически услуги в страната и чужбина със собствен или нает транспорт; както и всички други дейности – незабранени от закона, след снабдяване с лиценз за това, ако е необходимо.

гр. София, ул. Проф. д-р Димитър Атанасов 4