Фирма Скилабилити Софт

Свържи се с фирма Скилабилити Софт

АЙ ТИ УСЛУГИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ТРАНСФЕР НА НОУ-ХАУ, ПРОДАЖБА НА ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, БИЗНЕС АНАЛИЗИ, МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ, ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО, ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.

гр. Пловдив, ул. ул. 4-ти януари 38 А

Телефон: 0879951861

Уебсайт: www.skillabilitysoft.com