Фирма ПОЛИ 2000 – ДИМО ДИМОВ

Свържи се с фирма ПОЛИ 2000 – ДИМО ДИМОВ

Търговия на дребно и едро с всички видове стоки незабранени от закона, внос и износ, производство и продажба на хранителни и нехранителни промишлени и селскостопански продукти, производство и търговия със земеделска продукция, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посреднически, превозни, строителни и информационни сделки и услуги, хотелиерски, ресторантъорски, туристически и други услуги, производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници и всички други дейности незабранени от закон, указ или друг нормативен акт, като при необходимост от упражняване и развиване на специализирана дейност, дружеството ще придобива необходимите за това лицензни и разрешения.

гр. Ямбол, ул. МАТВЕЙ ВЪЛЕВ 54

Телефон: 0894455013