Фирма Прискаутинг

Свържи се с фирма Прискаутинг

Предоставяне консултантски услуги, спортен мениджмънт, изготвяне на анализ и статистика в сферата на футбола и спорта, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, земеделска и промишлена дейност, строителна и монтажна дейност, вътрешен и международен туризъм, вътрешен и международен транспорт, покупко-продажба на недвижими имоти с инвестиционни цели, отдаване под наем на имоти, професионално управление на имоти, кетъринг, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка дейност, незабранена от закона.