Фирма ПСИ ПОЙНТ

Свържи се с фирма ПСИ ПОЙНТ

Услуги по психологическо консултиране, психодиагностика, работа с деца и възрастни, семейно консултиране, посредничество при наемане на работа, организиране и провеждане на обучителни курсове, семинари, беседи, реализиране на проекти, консултантска дейност по развитие на управленски умения и личностно развитие, организиране и провеждане на уроци, курсове и други форми на индивидуално и колективно обучение, преводачески услуги и всяка друга търговска дейност, която не е изрично забранена със закон, и която изисква по предмет и обем, воденето и да става по търговски начин.

Телефон: 0896 729239