Фирма РИНДЕН

Свържи се с фирма РИНДЕН

ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ХРАНИ И ДОБАВКИ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ИНВЕСТИРАНЕ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ / СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МАРКЕТИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И НОУ-ХАУ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

гр. Варна, ул. Цар Осводител 10