Фирма САРА ТУРС Р.Т.

Свържи се с фирма САРА ТУРС Р.Т.

Туристическа дейност; консултантски и информационни услуги; вътрешна и външна търговия; внос и износ на стоки; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; покупка, изграждане, обзавеждане и експлоатация на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; комисионна, спедиционна, складова дейност; маркетинг; мениджмънт; рекламни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

гр. София, ул. ул. Княз Борис 78