Фирма Сървис Ми

Свържи се с фирма Сървис Ми

Вътрешна и външна търговия; търговия с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях; заснемане на живо на развлекателни и публични събития; дизайн и реализация на шоу с дронове за реклами, концерти, шоу спектакли, партита; заснемане с дрон; импресарска дейност; ресторантьорство и хотелиерство; туристическа дейност; туристическо настаняване; селски туризъм; строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; рекламни, преводачески, консултантски, маркетингови, информационни и други бизнес услуги; посреднически услуги при покупко-продажба и/или наемане на недвижими имоти; проектантска дейност; търговско представителство; транспортна дейност; вътрешни и международни превози; спедиторска дейност в страната и в чужбина, както и всички други дейности, незабранени със закон. При изискване на лиценз/разрешение дейността се извършва след издаването му.

гр. Трявна, ул. ул. Патриарх Евтимий 97