Фирма ШИКИСО

Свържи се с фирма ШИКИСО

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ВНОС И ИЗНОС, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ,
ПОСРЕДНИЧЕСТВО И МАРКЕТИНГ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, ДИЗАЙН И
ПРОЕКТИРАНЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).