Фирма Синчец 76

Свържи се с фирма Синчец 76

покупка на кафе с цел препродажбата му чрез кафе-машини; покупка на други стоки или и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; извършване на всяка друга незабранена от действащото законодателство дейност

гр. Смядово, ул. Синчец 7