Фирма ДИ ЕС ЧИ СЕРВИС

Свържи се с фирма ДИ ЕС ЧИ СЕРВИС

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; посредничество и търговско представителство при търговия в страната и чужбина; внос, износ и отдаване под наем на леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и всички видове моторни превозни средства; транспортна дейност, КАКТО и всяка друга търговска дейност, за която няма изрична правна забрана.

гр. Пловдив, ул. ул.Свети Горазд 1