Фирма Станева Ви Ес 99

Свържи се с фирма Станева Ви Ес 99

Търговия на едро и дребно с промишлени и индустриални стоки, електроника, стоки за бита, кетъринг, доставки, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, посредничество, представителство, предприемачество, преводи, вътрешно и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки с цел да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и всички други незабранени от закона дейности и услуги, а при разрешителен режим – след издаване на съответния лиценз.

гр. Казанлък, ул. Хан Омуртаг 12