Фирма СТЕРА кънсълтинг сървисез България енд КО

Свържи се с фирма СТЕРА кънсълтинг сървисез България енд КО

Консултантска дейност и управление на недвижими имоти. За дейности, за които е необходимо получаване на съответния лиценз или разрешително, същите ще бъдат извършвани след получаването им. Освен това дружеството може да сключва всякакви сделки, които пряко или косвено са свързани с предмета му на дейност и не са забранени от закона.

гр. София, ул. ул. Дамян Груев 56