Фирма ТЕО-ИВ 21

Свържи се с фирма ТЕО-ИВ 21

РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; КОМИСИОННА; СПЕДИЦИОННА; СКЛАДОВА; ТРАНСПОРТНА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА; ОБУЧЕНИЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ ПРОДАЖБА ИЛИ ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

с. Росен, ул. ул. “Захари Стоянов” 6