Фирма КСС АУТО 97

Свържи се с фирма КСС АУТО 97

Сервизна дейност; извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства, в т.ч. монтаж, ремонт, регулиране и балансиране на гуми, авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски, заваръчни и др. подобни услуги; търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили; складова и лизингова дейност, търговско представителство, транспортна и превозна дейност; отдаване под наем на транспортни средства, както и извършването на всякакви други сделки и услуги, съобразени и незабранени от действащото законодателство в Република България.

Телефон: 0895068628