Фирма ТРАУРНА АГЕНЦИЯ АНГЕЛИТЕ ПЛОВДИВ

Свържи се с фирма ТРАУРНА АГЕНЦИЯ АНГЕЛИТЕ ПЛОВДИВ

ПОГРЕБАЛНИ И ТРАУРНИ ЦЕРЕМОНИИ И УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ- ЦЯЛОСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОГРЕБЕНИЯ, КРЕМАЦИИ, ПОМЕНИ, ПАНАХИДИ И ДРУГИ ОБРЕДИ, КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ИЗБОР НА ПОГРЕБАЛЕН РИТУАЛ, УРЕЖДАНЕ, ПОДГОТОВКА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПОГРЕБЕНИЕТО, ЗАЯВКА ЗА ЧАС НА ПОГРЕБЕНИЕ, УРЕЖДАНЕ НА ГРОБНО МЯСТО И РИТУАЛ ЗА ПОКОЙНИКА, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОГРЕБЕНИЕТО И РИТУАЛА, УРЕЖДАНЕ НА РЕПАТРАЦИЯ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, УРЕЖДАНЕ НА КРЕМАЦИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ, ИЗРАБОТКА НА НЕКРОЛОЗИ, НАДГРОБНИ СНИМКИ, РАЗДАВКИ И ВЕНЦИ, ТЪРГОВИЯ С АКСЕСОАРИ И СТОКИ, СВЪРЗАНИ С ПОГРЕБАЛНИЯ РИТУАЛ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Пловдив, ул. “Сан Стефано” 53