Фирма УЕБ ДЕВЕЛОПЪРС

Свържи се с фирма УЕБ ДЕВЕЛОПЪРС

компютърно програмиране, управление и обслужване на компютърни средства и системи, обработка на данни, хостинг и други подобни дейности- уеб портали, информационна агенция и други информационни технологии и услуги, покупка на стоки, компютри и периферни устройства за тях и други вещи с цел препродажба; консултантски услуги и дейности по информационни технологии, продажба на стоки от собствено производство; търговски сделки-внос и износ реекспорт, услуги в страната и чужбина ; услуги за населението; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; хотелиерска, рекламна, информационна, програмна или други услуги; сключване и извършване на търговски сделки и сделки за услуги с търговци в Европейския съюзи, както и други стопански и търговски дейности, които не са забранени от закона.

гр. Варна, ул. Паско Желев 6