Фирма ВИЗ – 2021

Свържи се с фирма ВИЗ – 2021

Електронна вътрешна и външна търговска дейност с благородни метали без ограничение на вида и мястото на извършване; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина, а за такива, подлежащи на лицензиране – след съответното разрешение.

гр. Пловдив, ул. Явор 17