Фирма Ю КАМЕНЦАЛА

Свържи се с фирма Ю КАМЕНЦАЛА

специализирани строителни дейности; строителство на сгради и съоръжения; дейности по обслужване на сгради и озеленяване; операции с недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродава в първоначален , преработен или обработен вид ; вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество; счетоводни, финансови и консултантски дейности; административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност; архитектурни и инженерни дейности; дейности в областта на информационните технологии; дейности по наемане и предоставяне на работна сила; спомагателни дейности; рекламна дейност и проучване на пазари, както и всички други дейности, незабранени от законите на Република България.

гр. Свищов, ул. ул. Св. Св. Кирил и Методий 40

Телефон: 0892244118