Фирма АИД 90

Свържи се с фирма АИД 90

Пътна помощ, денонощна пътна помощ, рептриране на аварирали и катастрофирали автомобили,автосервизна дейност, вътрешен и международен пътнически и товарен транспорт; спедиционни и складови сделки; покупка на суровини, материали и готова продукция с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; ресторантьорство и дистрибуция; финансово-брокерска дейност; мениджмънт и маркетинг; търговско представителство и посредничество; лизингова, туристическа, рекламна, програмна, информационна; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички разрешени от закона дейности.

гр. Велинград, ул. “Св.Климент Охридски” 9