Фирма БУЛГЕР ГРУП

Свържи се с фирма БУЛГЕР ГРУП

Производство и търговия със стоки и услуги, консултации, комплексно почистване на сгради, помещения, терени и съоръжения,ресторантьорство и хотелиерство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспорт и спедиция, вътрешна и външна търговия, автосервизна и ремонтна дейност, посредническа, агентска и операторска дейност, туризъм, реклама и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов 1