Фирма АЙСТЕЙТ

Свържи се с фирма АЙСТЕЙТ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия – вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество. Други дейности и услуги, които не са забранени от закона, а за тези, за които се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение

гр. Стара Загора, ул. ул. Св.Св. Кирил и Методий 50