Фирма Ай ДРИЙМ ПРОПЪРТИС

Свържи се с фирма Ай ДРИЙМ ПРОПЪРТИС

Придобиване, проектиране, строителство, ремонт, управление и експлоатация на недвижими имоти, съоръжения и други обекти, търговско консултиране, търговия, консултантски и посреднически услуги, както и друга стопанска дейност, която не е забранена от закона. (когато приложимият закон изисква лиценз или разрешение – след получаването му).

гр. София, ул. Леа Иванова 2

Телефон: +359879111668